ניתוח של ״המפה ואתה״

אתר זה נועד לסייע בניתוח המבנה והתכנון של השאלון הפוליטי ״המפה ואתה״ מבית ״ישראל היום״.

קוד המקור הפתוח של אתר זה נגיש לציבור הרחב בגיטהאב.

נב - אם מישהו מעוניין לבצע ניתוח דומה על ״למי להצביע?״ מבית מאקו או על ״אזלמי״, אשמח לייעץ ולעזור! (גילוי נאות - אני הכנתי את ״אזלמי״)

איך ״המפה ואתה״ עובד?

לכל שאלה יש מספר תשובות אפשריות ולכל תשובה יש ערך מספרי.
למשל ל-״מסכים בהחלט״ יש ערך 2, ל״מסכים״ 1, מתנגד מינוס 1, וכו׳ (בחלק מהשאלות יש ערכים הפוכים ול-״מסכים בהחלט״ יש ערך מינוס 2).
ערך התשובה מוכפל במקדם כפלי עבור השאלה עבור כל מפלגה, וערכים אלה מסוכמים לציון סופי. תוצאות ביניים מוצגות תוך כדי השאלון.
לבסוף, התוצאות ממוינות מהגבוה לנמוך, ושלושת התוצאות הגבוהות ביותר מוצגות למשתמש לפי הסדר.
במקרה של שיווין בניקוד, יש סדר בין המפלגות שקובע מי מהן תנצח. המפלגות פרט לראשונה במקרה של תיקו לא מוצגות, ובמקומן מוצגת שוב המפלגה הראשונה בשיוויון (למשל משתמש שנייטרלי בכל השאלות פרט לכך שהדברים ״מתקדמים בכיוון הלא נכון״ יקבל את ״המחנה הציוני״ גם במקום הראשון וגם במקום השני במקום מרצ שלהם ניקוד זהה)

ניסוח השאלות ושאלות מנחות

תשובותיהם של מצביעים מתלבטים מושפעות מאוד מאופן הניסוח של השאלה. בהרבה שאלות אופן הניסוח מכווין את המשתמש לענות לכיוון מסוים באמצעות משפט טיעון בנוסף לשאלה או באמצעות מילות תיאור חיוביות או שליליות.

שאלות מנחות:

ירושלים המאוחדת היא בירתה הנצחית של העם היהודי בישראל

אף בוחר יהודי לא מתנגד לכך שירושלים היא בירת ישראל.
עם זאת, הכנסת המילה ״מאוחדת״ מאפשרת ליוצרי השאלון לפרש שאלה זו כמו השאלה, היותר מפורשת: ״במסגרת הסדר קבע יש להעביר לפלסטינים את השכונות הערביות במזרח ירושלים״, שהיה אפשר להסתפק בה.
ואכן, יש התאמה של 80% במספרים שבחרו יוצרי השאלון עבור השאלות הללו, (כאשר לשאלת ״ירושלים היא הבירה״ יש משקל גבוה פי 2).

מסקנות הניתוח

הטבלה

בטבלה שלפניכם מוצגים הסיכויים של המפלגות השונות להיות המפלגות שמתאימות למשתמש לפי האתר ״המפה ואתה״ כאשר המשתמשים בוחרים תשובות באופן אקראי.

ניתן לבחור תשובות מסוימות לשאלות, והסימולציה של בחירת התשובות האקראיות תהיה מתוך התשובות הנבחרות. כדי לבחור תשובות יש לסמן בריבועים לצדן של התשובות. לאחר הסימון יש ללחוץ על כפתור העדכון בתחתית הטבלה.

חיתוכים לדוגמא:

סדר המפלגות:
(במקרה של תיקו בניקוד המפלגה הראשונה לפי הסדר מנצחת והשניה נעלמת)
הליכוד ישראל ביתנו יש עתיד המחנה הציוני ש״ס יהדות התורה הבית היהודי כולנו מרצ הרשימה המשותפת העם איתנו חשיבות השאלה: (נורמת ווקטור המקדמים כפול נורמת ווקטור ערכי התשובות)
סיכוי להיות מומלץ על ידי השאלון במענה אקראי על השאלות מתוך התשובות הנבחרות:
(מתוך דגימה של 10000 ריצות אקראיות)
14.1% 5.5% 5.8% 4.2% 3.2% 14.6% 17.2% 4.2% 17.9% 9.1% 4.4%
שאלה, קוד תשובה, ערך סיכוי להיות מומלץ בהינתן תשובה מסוימת ▼
המדינה היא האחראית לרווחת התושבים ולקיומם בכבוד, ללא קשר להשתתפותם או אי השתתפותם בשוק העבודה m2_3 מקדם: 0.723 0.723 -0.307 -0.404 -0.321 -0.321 1.195 -0.269 -0.168 -0.168 -1.456 7.2
-2 12.5% 4.0% 7.5% 5.5% 3.3% 14.6% 13.9% 4.8% 16.9% 9.2% 7.9%
-1 14.5% 4.9% 6.3% 4.6% 2.9% 15.0% 15.6% 4.0% 18.0% 9.4% 4.7%
0 13.4% 4.8% 5.5% 4.1% 3.2% 15.8% 17.3% 4.2% 18.2% 9.4% 4.0%
1 13.9% 6.8% 4.9% 3.1% 3.7% 14.8% 18.1% 3.6% 18.9% 9.0% 3.2%
2 16.0% 7.0% 4.5% 3.5% 3.0% 12.7% 20.9% 4.2% 17.6% 8.4% 1.9%
יש לצמצם למינימום את קצבאות הילדים והשלמת הכנסה כדי לעודד אנשים לצאת לעבודה m3_3 מקדם: 0.867 0.235 1.509 -1.164 -2.164 -2.764 1.789 -0.228 -1.419 -1.419 -1.164 15.9
-2 11.7% 5.6% 1.8% 3.8% 4.9% 21.0% 10.6% 3.6% 20.3% 11.2% 5.5%
-1 13.4% 6.3% 3.3% 3.9% 3.6% 17.4% 13.9% 3.8% 18.1% 11.2% 5.2%
0 14.9% 5.2% 5.1% 4.9% 2.9% 14.2% 17.7% 3.3% 18.9% 8.7% 4.3%
1 14.3% 5.8% 7.5% 4.2% 2.9% 12.5% 19.7% 5.1% 16.3% 7.6% 4.2%
2 16.1% 4.7% 10.9% 4.2% 1.9% 8.0% 23.6% 4.9% 16.2% 6.9% 2.7%
צריך לתמוך בעידוד יזמות עסקית, הקטנת המעורבות הממשלתית במשק, והפרטת כמה שיותר גופים ממשלתיים m4_3 מקדם: 0.723 0.723 -0.307 -0.404 -0.321 -0.321 1.195 -0.269 -0.168 -0.168 -1.456 7.2
-2 12.3% 4.7% 6.6% 4.7% 3.0% 15.3% 14.6% 4.5% 16.4% 9.6% 8.2%
-1 13.2% 5.4% 6.6% 4.4% 2.5% 15.4% 15.6% 4.7% 16.9% 9.1% 6.1%
0 14.5% 5.3% 5.5% 4.1% 3.8% 14.4% 17.5% 3.6% 17.3% 10.3% 3.8%
1 13.7% 5.8% 5.8% 3.6% 3.4% 14.3% 18.4% 4.7% 19.2% 8.6% 2.5%
2 16.6% 6.3% 4.3% 4.1% 3.4% 13.5% 19.6% 3.4% 19.8% 7.7% 1.2%
ישראל צריכה לחזור למודל של מדינת רווחה m5_3 מקדם: -1.332 -2.076 -0.376 2.684 -0.134 0.390 -3.659 0.727 2.257 2.257 -0.070 19.4
-2 12.2% 7.8% 6.5% 1.4% 3.5% 12.2% 30.7% 2.2% 15.1% 4.8% 3.5%
-1 12.5% 7.3% 7.3% 2.0% 3.7% 13.1% 21.2% 3.4% 18.5% 6.7% 4.3%
0 14.3% 4.9% 6.3% 3.5% 3.5% 15.3% 15.5% 4.5% 18.7% 8.9% 4.4%
1 17.0% 4.3% 4.3% 6.5% 3.1% 15.9% 11.2% 4.9% 17.9% 10.7% 4.2%
2 14.2% 3.1% 4.2% 7.6% 2.4% 16.4% 7.1% 5.8% 19.4% 14.3% 5.4%
רק שוק חופשי יכול להבטיח את ההצלחה הכלכלית של המדינה m6_3 מקדם: 2.282 0.589 1.219 -2.273 -0.100 -1.787 1.942 -0.745 -1.684 -1.684 -0.166 15.9
-2 9.1% 5.9% 3.4% 7.8% 0.8% 21.3% 12.1% 5.7% 18.4% 11.5% 3.9%
-1 10.9% 5.5% 4.5% 6.1% 2.3% 18.0% 15.2% 3.9% 17.0% 11.3% 5.2%
0 14.5% 5.3% 4.7% 3.4% 3.3% 15.2% 17.0% 3.9% 19.4% 9.3% 4.1%
1 17.1% 5.4% 6.7% 2.2% 4.1% 10.4% 20.3% 4.6% 17.8% 7.2% 4.3%
2 19.0% 5.4% 9.7% 1.2% 5.8% 7.6% 21.5% 2.7% 17.0% 5.8% 4.3%
ירושלים המאוחדת היא בירתה הנצחית של העם היהודי בישראל m2_1 מקדם: 3.605 -0.342 0.605 -2.392 3.555 3.555 4.239 2.555 -4.701 -4.701 3.155 35.1
-2 8.1% 11.4% 1.3% 1.2% 1.6% 8.7% 10.7% 1.3% 34.3% 18.6% 2.7%
-1 11.4% 7.8% 3.5% 3.1% 2.5% 11.6% 15.6% 3.1% 24.0% 12.6% 4.7%
0 14.2% 5.1% 6.0% 4.5% 3.6% 15.1% 16.9% 4.3% 17.4% 8.3% 4.6%
1 17.5% 2.5% 7.7% 5.5% 3.8% 18.2% 20.1% 5.7% 9.8% 4.0% 5.4%
2 19.3% 0.7% 10.1% 6.5% 4.7% 19.3% 22.5% 6.4% 4.2% 1.9% 4.4%
ישראל צריכה להרחיב את ההתיישבות ביהודה ושומרון m3_1 מקדם: 2.204 1.294 -3.168 -4.250 -0.415 -0.415 2.947 1.067 -4.550 -4.550 1.531 29.8
-2 9.4% 3.1% 10.4% 7.1% 4.3% 14.9% 10.2% 1.4% 23.4% 13.8% 2.2%
-1 11.1% 4.8% 7.3% 5.3% 4.1% 14.9% 13.2% 2.7% 21.7% 12.0% 2.9%
0 14.2% 5.6% 5.1% 4.4% 3.2% 14.6% 18.1% 4.7% 17.4% 8.0% 4.7%
1 16.8% 6.7% 3.9% 2.5% 2.5% 15.4% 19.6% 6.0% 15.3% 6.6% 4.9%
2 19.0% 7.5% 1.8% 1.6% 2.0% 13.3% 25.0% 6.2% 11.6% 4.7% 7.3%
ההתנחלויות ביהודה ושומרון הן נטל כלכלי, ביטחוני ומוסרי על מדינת ישראל m4_1 מקדם: -2.773 -2.773 1.956 5.154 1.590 2.062 -3.440 -1.476 6.154 6.154 -1.200 37.9
-2 19.9% 11.5% 3.5% 1.8% 1.8% 8.6% 26.1% 7.8% 8.5% 1.8% 8.6%
-1 17.1% 8.4% 5.0% 4.0% 2.7% 12.0% 20.7% 6.3% 13.4% 4.6% 5.9%
0 14.0% 4.9% 6.7% 4.3% 2.8% 16.2% 17.3% 3.9% 18.4% 8.1% 3.5%
1 11.4% 2.0% 6.6% 5.3% 3.7% 17.8% 12.7% 1.9% 23.0% 13.0% 2.5%
2 8.2% 0.9% 6.9% 5.5% 5.0% 18.3% 9.1% 0.9% 26.1% 17.7% 1.3%
במסגרת הסדר קבע יש להעביר לפלסטינים את השכונות הערביות במזרח ירושלים m5_1 מקדם: -1.425 1.314 1.099 1.606 -1.045 -1.971 -2.236 -0.034 2.348 2.348 0.737 17.1
-2 17.2% 2.2% 5.1% 4.6% 2.6% 19.9% 22.4% 4.3% 13.6% 6.6% 1.5%
-1 16.5% 3.4% 5.3% 4.2% 3.8% 17.5% 19.6% 4.2% 16.1% 7.5% 1.9%
0 14.5% 5.8% 5.3% 4.6% 3.4% 15.2% 17.5% 3.6% 17.4% 8.8% 3.8%
1 12.1% 6.7% 6.8% 4.4% 3.3% 12.0% 14.6% 4.8% 20.4% 10.5% 4.6%
2 10.2% 9.3% 6.3% 3.1% 3.1% 8.5% 11.7% 3.9% 22.1% 11.9% 9.8%
בשום תנאי אין לפנות התנחלויות ביהודה ושומרון m6_1 מקדם: 2.740 3.234 -2.164 -4.270 1.767 0.845 3.767 2.059 -6.270 -6.270 1.767 38.1
-2 10.1% 0.6% 7.3% 2.5% 1.0% 13.0% 11.1% 1.5% 30.4% 19.0% 3.3%
-1 12.0% 1.7% 8.1% 3.0% 1.6% 15.6% 12.7% 2.2% 25.3% 13.2% 4.6%
0 13.8% 4.4% 6.3% 5.2% 3.5% 16.2% 17.3% 4.5% 17.3% 7.6% 4.1%
1 18.3% 8.8% 4.3% 4.8% 4.5% 14.1% 20.1% 5.6% 10.9% 3.9% 4.6%
2 16.1% 12.1% 2.7% 5.5% 5.6% 13.9% 24.7% 7.0% 5.6% 1.8% 5.2%
במקרה של סתירה בין ההלכה היהודית לבין עקרונות דמוקרטיים כגון חופש ושוויון, יש להעדיף את ההלכה היהודית m2_2 מקדם: -0.495 -1.596 -2.824 -1.874 1.587 1.503 0.817 0.495 -2.824 -2.824 1.060 19.2
-2 14.2% 7.5% 8.7% 3.4% 1.6% 9.9% 14.9% 2.4% 23.2% 11.3% 3.2%
-1 15.2% 6.5% 7.1% 3.5% 2.6% 12.0% 14.6% 3.4% 21.7% 9.4% 3.9%
0 14.7% 5.9% 5.7% 4.1% 2.9% 14.8% 17.1% 4.2% 16.7% 9.6% 4.2%
1 13.5% 4.2% 4.3% 5.2% 4.1% 16.9% 17.6% 4.7% 15.4% 8.7% 5.5%
2 12.7% 3.4% 2.9% 4.8% 5.0% 19.4% 21.6% 6.1% 12.7% 6.3% 5.0%
יש להנהיג נישואים אזרחיים (בנוסף לנישואים דתיים) בישראל m3_2 מקדם: 1.017 2.949 3.513 2.932 -3.932 -3.932 -3.932 1.607 3.932 3.932 -3.932 35.5
-2 5.0% 0.8% 2.0% 4.0% 5.4% 21.7% 32.6% 0.6% 11.2% 5.7% 10.8%
-1 9.3% 2.7% 3.7% 4.8% 5.0% 20.2% 25.3% 2.1% 13.5% 7.0% 6.4%
0 14.2% 5.1% 6.1% 4.2% 3.4% 14.9% 16.5% 4.6% 17.5% 10.1% 3.4%
1 19.7% 7.7% 7.5% 4.1% 1.7% 10.7% 8.3% 6.3% 22.8% 10.0% 1.1%
2 21.9% 11.0% 9.3% 3.8% 0.6% 5.7% 3.5% 7.0% 24.4% 12.5% 0.1%
המדינה צריכה לשלול תקציבים מבתי ספר של החינוך החרדי שלא מלמדים לימודי ליבה כמו אזרחות, מתמטיקה ואנגלית m4_2 מקדם: 0.931 1.232 2.364 1.427 -3.609 -6.421 -3.398 -0.423 1.764 1.764 -1.387 29.0
-2 4.6% 3.0% 2.1% 2.4% 0.4% 34.7% 27.0% 2.5% 14.4% 7.1% 1.6%
-1 8.7% 4.4% 3.2% 3.1% 2.2% 24.0% 23.0% 3.9% 16.0% 8.1% 3.4%
0 14.4% 5.2% 5.4% 4.2% 4.1% 10.7% 17.5% 5.1% 18.8% 9.1% 5.5%
1 19.0% 6.9% 8.9% 5.8% 4.9% 3.0% 12.0% 4.9% 18.4% 10.3% 5.7%
2 23.5% 7.9% 9.0% 5.3% 4.6% 0.6% 6.4% 4.4% 22.0% 10.7% 5.6%
צעירים שעיסוקם היחידי הוא לימוד תורה בישיבה צריכים לקבל פטור מחובת השירות בצה"ל m5_2 מקדם: -0.800 -2.821 -3.380 -2.938 3.578 4.184 -4.852 -2.184 -2.938 -2.938 2.974 33.7
-2 6.9% 7.7% 8.4% 6.9% 0.2% 1.5% 33.8% 5.1% 18.7% 10.6% 0.1%
-1 11.4% 7.6% 7.8% 5.3% 0.8% 7.1% 25.5% 5.6% 18.2% 10.0% 0.8%
0 15.0% 5.2% 5.3% 3.8% 3.0% 12.4% 16.4% 4.5% 21.3% 9.6% 3.5%
1 17.8% 4.5% 4.7% 3.1% 4.3% 21.4% 7.5% 3.4% 17.4% 8.3% 7.6%
2 19.6% 2.4% 2.4% 1.7% 8.1% 31.2% 1.7% 2.1% 14.0% 6.8% 10.1%
מדינת ישראל צריכה להיות מוגדרת כמדינה יהודית ולא כמדינה כל אזרחיה m6_2 מקדם: 1.085 1.223 0.870 -2.379 2.098 1.486 2.098 -1.116 -2.536 -2.536 0.189 18.5
-2 14.8% 3.6% 2.3% 5.7% 0.5% 11.0% 13.5% 6.7% 21.9% 13.6% 6.3%
-1 13.8% 3.8% 3.7% 5.2% 2.1% 12.1% 15.7% 5.7% 20.7% 11.9% 5.3%
0 15.7% 5.5% 6.2% 4.7% 2.4% 13.4% 16.9% 3.6% 17.8% 9.4% 4.3%
1 13.4% 7.0% 6.8% 3.3% 4.9% 17.9% 19.2% 2.9% 15.2% 6.3% 3.3%
2 12.7% 7.5% 9.6% 2.1% 6.2% 18.3% 20.3% 2.0% 14.3% 4.4% 2.7%
האם לדעתך הדברים בישראל מתקדמים בכיוון הנכון, או שאתה מרגיש שהדברים מתקדמים בכיוון הלא נכון? V1 מקדם: 5.774 1.400 -0.184 -4.620 -1.320 -1.419 3.300 -2.385 -4.620 -3.000 0.252 29.3
-2 0.1% 4.7% 3.8% 8.4% 5.5% 18.3% 10.2% 8.4% 36.5% 0.0% 4.1%
2 27.6% 6.2% 7.6% 0.1% 1.0% 11.0% 23.9% 0.1% 0.0% 17.8% 4.7%
כיצד היית מגדיר את עצמך? V16 מקדם: 4.806 -0.913 -4.856 -2.777 7.000 7.000 5.800 3.900 -3.914 -3.914 4.806 22.6
-1 9.5% 8.5% 12.1% 5.2% 1.2% 9.3% 14.2% 2.1% 22.6% 11.3% 3.9%
0 14.8% 6.0% 4.2% 4.6% 3.2% 14.1% 16.2% 4.3% 18.2% 9.5% 4.9%
1 17.8% 2.0% 1.0% 2.8% 5.3% 20.3% 21.1% 6.1% 13.0% 6.4% 4.3%
גרסת השאלון:
  • גרסה מתוקנת - בגרסה המקורית מאתר ישראל היום יש תקלה (ראה שורה הבאה), שמקורה כנראה טעות מתכנת תמימה, ולכן גרסה זו (המתוקנת) כנראה מייצגת את כוונת יוצרי האתר.
  • גרסה עדכנית (נכון ל 2015.2.23) כמו באתר ישראל היום, כולל תקלות. יש תקלה בשאלה השלישית שבחירת ״נוטה להסכים״ או ״מסכים בהחלט״ לא מעדכנים את התשובה לשאלה זו אלא משנים את התשובה לשאלה הראשונה ל ״נוטה להתנגד״ או ״מתנגד בהחלט״.
  • גרסה מ 2015.2.15

סיכום לפי גושים

סיכוי להיות מומלץ.. גוש מדיני בטחוני: ימין: הליכוד, ישראל ביתנו, הבית היהודי, כולנו, העם איתנו מרכז: יש עתיד, ש״ס, יהדות התורה שמאל: המחנה הציוני, מרצ, הרשימה המשותפת
גוש דתי חילוני ▼
כולם ד״ח:
כולם מ״ב ▼
45.2% 23.6% 31.2%
חילוני: הליכוד, ישראל ביתנו, יש עתיד, המחנה הציוני, כולנו, מרצ, הרשימה המשותפת 60.7% 23.7% 5.8% 31.2%
דתי: ש״ס, יהדות התורה, הבית היהודי, העם איתנו 39.3% 21.5% 17.8% -

ניתוח גורמים ראשיים

כאן מוצגת אנליזה של המטריצה לפי שיטת ״ניתוח גורמים ראשיים״ / ״פירוק לערכים סינגולריים״ .

הסתכלות זו נותנת מבט אחר על אותו המידע. פירוק זה מאחד שאלות דומות לאג׳נדות כלליות יותר, כשבניגוד לשאלות המקוריות, בין האג׳נדות השונות אין דמיון.

ערך סינגולרי: 30.0 16.8 9.4 6.2 5.5 4.4 3.8 3.1 1.8 1.0 0.3
מפלגה ▼ ערכי מטריצת SVD עבור המפלגות (כפול 100) ▼
הליכוד -25 -26 27 3 -74 42 0 -12 0 -9 -16
ישראל ביתנו -2 -36 16 -28 -1 -25 -66 47 8 -14 -4
יש עתיד 23 -22 24 36 -31 -71 21 -8 13 15 6
המחנה הציוני 36 20 30 -14 3 -7 16 -8 -3 -77 -24
ש״ס -25 45 15 9 -21 -22 -12 17 -72 -1 16
יהדות התורה -25 59 15 16 -6 -9 -39 -22 54 2 -10
הבית היהודי -37 -18 62 35 50 13 15 13 0 -1 0
כולנו -8 3 41 -74 3 -12 15 -31 1 28 20
מרצ 46 18 26 0 0 17 -6 19 -13 50 -57
הרשימה המשותפת 45 14 24 11 -10 33 -8 23 16 2 69
העם איתנו -22 22 -7 -20 -17 -6 50 67 32 0 -7
שאלה, קוד כיוון חיובי ▼ ערכי מטריצת SVD עבור השאלות (כפול 100) ▼
המדינה היא האחראית לרווחת התושבים ולקיומם בכבוד, ללא קשר להשתתפותם או אי השתתפותם בשוק העבודה m2_3 נוטה להתנגד -1 -8 7 9 8 15 -26 -15 -22 -9 -20
יש לצמצם למינימום את קצבאות הילדים והשלמת הכנסה כדי לעודד אנשים לצאת לעבודה m3_3 נוטה להסכים -2 -27 0 14 12 -7 31 -27 -6 15 4
צריך לתמוך בעידוד יזמות עסקית, הקטנת המעורבות הממשלתית במשק, והפרטת כמה שיותר גופים ממשלתיים m4_3 נוטה להסכים* -1 -8 7 9 8 15 -26 -15 -22 -9 -20
ישראל צריכה לחזור למודל של מדינת רווחה m5_3 נוטה להסכים 15 19 -8 -23 -14 13 20 -30 3 -27 9
רק שוק חופשי יכול להבטיח את ההצלחה הכלכלית של המדינה m6_3 נוטה להסכים -9 -21 1 23 -15 -4 15 4 -40 49 13
ירושלים המאוחדת היא בירתה הנצחית של העם היהודי בישראל m2_1 נוטה להסכים -34 4 27 1 -31 -48 38 -23 23 -6 -11
ישראל צריכה להרחיב את ההתיישבות ביהודה ושומרון m3_1 נוטה להסכים -27 -19 -15 -24 18 25 1 4 13 29 -18
ההתנחלויות ביהודה ושומרון הן נטל כלכלי, ביטחוני ומוסרי על מדינת ישראל m4_1 נוטה להסכים 31 39 19 32 -18 3 -4 2 -19 -17 11
במסגרת הסדר קבע יש להעביר לפלסטינים את השכונות הערביות במזרח ירושלים m5_1 נוטה להסכים 15 -1 -1 -21 -7 -12 4 66 10 8 33
בשום תנאי אין לפנות התנחלויות ביהודה ושומרון m6_1 נוטה להסכים -37 -19 -2 -32 5 -30 -30 7 -17 -47 9
במקרה של סתירה בין ההלכה היהודית לבין עקרונות דמוקרטיים כגון חופש ושוויון, יש להעדיף את ההלכה היהודית m2_2 נוטה להסכים -17 10 -21 -9 23 8 13 -29 -29 -5 70
יש להנהיג נישואים אזרחיים (בנוסף לנישואים דתיים) בישראל m3_2 נוטה להסכים 31 -26 19 -36 -42 -5 -41 -36 11 29 22
המדינה צריכה לשלול תקציבים מבתי ספר של החינוך החרדי שלא מלמדים לימודי ליבה כמו אזרחות, מתמטיקה ואנגלית m4_2 נוטה להסכים 21 -32 -14 -23 -34 6 35 14 -51 -25 -24
צעירים שעיסוקם היחידי הוא לימוד תורה בישיבה צריכים לקבל פטור מחובת השירות בצה"ל m5_2 נוטה להתנגד -16 36 -72 -1 -39 -7 -15 -7 -1 17 -15
מדינת ישראל צריכה להיות מוגדרת כמדינה יהודית ולא כמדינה כל אזרחיה m6_2 נוטה להסכים -16 -4 0 32 -8 -40 -32 9 -24 4 7
האם לדעתך הדברים בישראל מתקדמים בכיוון הנכון, או שאתה מרגיש שהדברים מתקדמים בכיוון הלא נכון? V1 מתקדמים לכיוון הנכון -23 -37 -9 41 -40 42 -3 7 32 -30 25
כיצד היית מגדיר את עצמך? V16 קודם יהודי ואחר כך ישראלי -46 34 44 -23 -25 38 0 13 -22 14 0